IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
10:18-20/07/2018
Giá tham chiếu 16,8
Giá mở cửa 16,8
Giá cao nhất 17,3
Giá thấp nhất 15,2
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 1.710
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 193,17(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
16,9
 +0,1 (0,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/08/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 10.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,07
P/E cơ bản: 68,45
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,12
Hệ số beta: 1,25
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 16.100.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 82,11
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX176.947,2 +176.943,6 (4.915.100,8%) 0,416,8
HSX17.694,8 +17.689,4 (326.975,2%) -2,1-1,3
HNX3,1 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX247.726,2 +247.714,5 (2.108.208,1%) -0,4-11,6
HNX16,8 -0,2 (-1,2%) 0,619,1
HSX35.389,5 +35.379,3 (346.856,3%) 1,17,2
HNX2,5 +0,1 (4,2%) 0,0741,3
HSX725.484,1 +725.430,2 (1.345.881,6%) 2,68,1
HNX15,2 -1,6 (-9,5%) 0,168,5
HNX2,9 +0,2 (7,4%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược