IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-18/09/2018
Giá tham chiếu 12,3
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 195,73(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
12,3
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/08/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 10.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,07
P/E cơ bản: 68,45
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,12
Hệ số beta: 1,25
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 16.100.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 82,11
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX539.689,0 +539.685,4 (15.117.238,7%) 0,416,8
HSX707.788,9 +707.782,9 (11.796.381,0%) -2,1-1,3
HNX3,1 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX230.031,5 +230.019,8 (1.965.981,0%) -0,4-11,6
HNX15,1 -0,3 (-1,9%) 0,619,1
HSX442.368,1 +442.357,6 (4.212.929,6%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX513.147,6 +513.084,7 (815.714,9%) 2,68,1
HNX0,0 -12,3 (-100,0%) 0,168,5
HNX3,0 +0,2 (7,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược