ITQ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-20/09/2018
Giá tham chiếu 3,8
Giá mở cửa 3,7
Giá cao nhất 3,7
Giá thấp nhất 3,7
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 77.600
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 224,71(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
3,8
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/10/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 10.500  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,44
P/E cơ bản: 29,34
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,48
Hệ số beta: 0,00
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 10.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 129,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -6,3 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,9 +35.346,3 (81.069,5%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX601.620,6 +601.606,2 (4.177.821,0%) 1,55,5
HSX26.542,5 +26.502,9 (66.842,0%) 2,310,4
HSX176.947,3 +176.935,1 (1.444.368,0%) 3,76,5
HNX3,7 -0,1 (-2,6%) 0,429,3
HNX11,7 +0,1 (0,9%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược