ITD

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/01/2019
Giá tham chiếu 10,1
Giá mở cửa 44.236,9
Giá cao nhất 265.420,9
Giá thấp nhất 44.236,9
Giá đóng cửa 265.420,9
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
265.420,9
 +265.410,8 (2.627.829,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/12/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,90
P/E cơ bản: 2,63
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 16,39
Hệ số beta: 0,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 12.769.627
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 63,85
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 700,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 55,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 41,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX265.420,9 +265.410,8 (2.627.829,7%) 1,92,6
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) 0,511,6
HNX4,2 -0,2 (-4,5%) 4,02,0
HNX16,1 -1,2 (-6,9%) 0,613,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược