ITA

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-15/11/2018
Giá tham chiếu 2,7
Giá mở cửa 389.283,9
Giá cao nhất 805.109,8
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 8.847,4
Khối lượng 5.550
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,4
 +8.844,7 (333.763,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 11/01/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 54.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,14
P/E cơ bản: 38,63
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,21
Hệ số beta: 1,52
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 560.257.346
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.489,64
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 913,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 685,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX17,8 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -24,0 (-100,0%) 1,97,2
HSX26.542,2 +26.530,2 (221.085,0%) 2,04,3
HSX362.741,8 +362.738,6 (11.265.173,0%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (335.028,0%) 0,232,7
HNX30,0 0,0 (0,0%) 2,43,5
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 10,01,1
HSX831.652,5 +831.584,2 (1.217.546,5%) 3,44,9
HSX194.642,1 +194.627,8 (1.361.033,4%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược