IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/12/2018
Giá tham chiếu 57,9
Giá mở cửa 8.848,0
Giá cao nhất 548.536,9
Giá thấp nhất 8.848,0
Giá đóng cửa 460.063,3
Khối lượng 130
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
460.063,3
 +460.005,4 (794.482,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 100.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,67
P/E cơ bản: 7,53
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 43,89
Hệ số beta: 0,19
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 16.405.810
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 577,48
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX39,5 +0,2 (0,5%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -16,7 (-100,0%) 4,34,0
HNX12,4 0,0 (0,0%) 3,94,8
HSX115.015,8 +115.006,6 (1.250.071,4%) 2,25,1
UPCOM10,2 -1,3 (-11,3%) 3,63,2
HSX654.705,5 +654.622,3 (786.805,6%) 7,410,1
HNX42,6 +0,7 (1,7%) 3,16,6
HSX78,0 0,0 (0,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 2,82,3
HSX460.063,3 +460.005,4 (794.482,6%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược