IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-16/08/2018
Giá tham chiếu 52,0
Giá mở cửa 88.474,2
Giá cao nhất 787.415,6
Giá thấp nhất 70.779,4
Giá đóng cửa 787.415,6
Khối lượng 220
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
787.415,6
 +787.363,6 (1.514.160,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 100.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,67
P/E cơ bản: 7,53
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 43,89
Hệ số beta: 0,19
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 16.405.810
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 577,48
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,0 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM23,6 +3,0 (14,6%) 4,34,0
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 3,94,8
HSX14,5 0,0 (0,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -17,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX26.543,1 +26.439,6 (25.545,5%) 7,410,1
HNX38,4 +0,4 (1,1%) 3,16,6
HSX265.421,7 +265.333,7 (301.515,6%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX787.415,6 +787.363,6 (1.514.160,7%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược