IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-25/05/2018
Giá tham chiếu 61,0
Giá mở cửa 8.848,0
Giá cao nhất 238.879,4
Giá thấp nhất 8.848,0
Giá đóng cửa 238.879,4
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
238.879,4
 +238.818,4 (391.505,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 100.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,67
P/E cơ bản: 7,53
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 43,89
Hệ số beta: 0,19
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 16.405.810
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 577,48
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX13,8 -0,4 (-2,8%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -25,0 (-100,0%) 4,34,0
HNX12,8 -0,2 (-1,5%) 3,94,8
HSX247.726,2 +247.710,5 (1.572.765,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -16,1 (-100,0%) 3,63,2
HSX725.484,6 +725.383,6 (718.201,6%) 7,410,1
HNX43,0 +0,2 (0,5%) 3,16,6
HSX97,4 0,0 (0,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX238.879,4 +238.818,4 (391.505,5%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược