IMP

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/07/2018
Giá tham chiếu 52,0
Giá mở cửa 265.421,3
Giá cao nhất 601.621,0
Giá thấp nhất 8.847,9
Giá đóng cửa 70.779,4
Khối lượng 20
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
70.779,4
 +70.727,4 (136.014,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 100.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,67
P/E cơ bản: 7,53
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 43,89
Hệ số beta: 0,19
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 16.405.810
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 577,48
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 800,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 75,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX17,3 +0,5 (3,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -13,6 (-100,0%) 4,34,0
HNX0,0 -13,2 (-100,0%) 3,94,8
HSX681.246,9 +681.232,9 (4.865.949,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX70.779,9 +70.679,7 (70.538,6%) 7,410,1
HNX36,6 +0,1 (0,3%) 3,16,6
HSX8.848,3 +8.764,3 (10.433,7%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX106.168,8 +106.116,8 (204.070,8%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược