IJC

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-22/10/2018
Giá tham chiếu 8,3
Giá mở cửa 70.779,0
Giá cao nhất 769.720,4
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 61.931,6
Khối lượng 240
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
61.931,6
 +61.923,3 (748.770,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/04/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 36.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,28
P/E cơ bản: 8,20
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,94
Hệ số beta: 1,55
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 274.194.525
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.879,04
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,7 -0,5 (-2,9%) -4,5-0,7
UPCOM23,9 -0,1 (-0,4%) 1,97,2
HSX11,9 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX575.078,4 +575.075,1 (17.321.539,5%) 0,311,7
HSX796.262,4 +796.259,2 (24.350.433,0%) 0,232,7
HNX39,0 -1,2 (-3,0%) 2,43,5
HNX0,0 -14,8 (-100,0%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.894,6 (423.035,6%) 3,44,9
HSX79.626,4 +79.609,9 (482.484,2%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược