IDI

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-21/09/2018
Giá tham chiếu 12,8
Giá mở cửa 566.231,2
Giá cao nhất 840.499,3
Giá thấp nhất 0,1
Giá đóng cửa 274.268,3
Khối lượng 51.300
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
274.268,3
 +274.255,5 (2.142.621,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/06/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 18.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,35
P/E cơ bản: 19,92
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,19
Hệ số beta: 1,25
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 38.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 262,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.588,80 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 202,27 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 151,70 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,5 (80.331,5%) 2,88,8
HSX8.847,7 +8.813,2 (25.545,6%) 8,94,7
HSX300.810,4 +300.795,5 (2.025.559,1%) 1,68,0
HSX8.847,4 +8.842,5 (180.459,4%) 2,38,5
HSX256.573,7 +256.552,5 (1.210.153,1%) 1,08,4
HSX345.047,2 +345.034,6 (2.738.369,6%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX2,8 -0,2 (-6,7%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược