IDI

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/05/2018
Giá tham chiếu 13,3
Giá mở cửa 247.726,2
Giá cao nhất 840.499,3
Giá thấp nhất 0,1
Giá đóng cửa 336.199,8
Khối lượng 29.180
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
336.199,8
 +336.186,6 (2.537.257,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/06/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 18.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,35
P/E cơ bản: 19,92
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,19
Hệ số beta: 1,25
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 38.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 262,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.588,80 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 202,27 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 151,70 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.837,0 (84.161,5%) 2,88,8
HSX17.695,1 +17.658,1 (47.724,6%) 8,94,7
HSX8.847,5 +8.837,9 (92.061,0%) 1,68,0
HSX495.452,2 +495.447,2 (9.889.165,7%) 2,38,5
HSX300.810,5 +300.787,1 (1.285.414,9%) 1,08,4
HSX327.352,5 +327.339,1 (2.451.978,4%) 0,712,2
UPCOM0,8 -0,1 (-11,1%) 0,85,8
UPCOM0,3 0,0 (0,0%) 2,72,6
HNX3,2 +0,2 (6,7%) 1,12,9
UPCOM0,7 0,0 (0,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược