IDI

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/07/2018
Giá tham chiếu 12,2
Giá mở cửa 238.878,8
Giá cao nhất 840.499,3
Giá thấp nhất 0,1
Giá đóng cửa 203.489,4
Khối lượng 18.420
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
203.489,4
 +203.477,2 (1.674.709,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/06/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 18.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,35
P/E cơ bản: 19,92
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,19
Hệ số beta: 1,25
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 38.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 262,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.588,80 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 202,27 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 151,70 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX53.084,3 +53.073,5 (491.421,0%) 2,88,8
HSX442.368,4 +442.327,4 (1.078.847,3%) 8,94,7
HSX10,0 0,0 (0,0%) 1,68,0
HSX4,2 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX8.847,6 +8.828,2 (45.506,0%) 1,08,4
HSX176.947,3 +176.934,6 (1.393.186,1%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX2,8 -0,3 (-9,7%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược