ICF

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
01:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 1,8
Giá mở cửa 8.847,4
Giá cao nhất 442.368,0
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 35.389,5
Khối lượng 10
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
35.389,5
 +35.387,7 (2.022.154,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/12/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 50.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,80
P/E cơ bản: 4,12
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,34
Hệ số beta: 0,78
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 12.807.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 42,26
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 543,40 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 32,07 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 24,05 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX176.947,3 +176.933,8 (1.310.621,0%) 2,88,8
HSX88.474,1 +88.430,0 (200.749,2%) 8,94,7
HSX353.894,8 +353.858,1 (964.191,0%) 1,68,0
HSX5,0 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX433.520,9 +433.492,0 (1.499.972,5%) 1,08,4
HSX88.473,7 +88.463,4 (854.718,4%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,5 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược