HSI

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (UPCOM)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:33-27/03/2019
Giá tham chiếu 1,6
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 91,29(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
1,6
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 12/12/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 52.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,22
P/E cơ bản: -31,63
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,93
Hệ số beta: 0,23
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.885.590
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 69,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 900,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 23,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 17,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,9 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -30,2 (-100,0%) 3,73,5
HSX176.947,4 +176.925,2 (796.960,5%) 8,84,9
HSX150.405,1 +150.403,4 (8.643.873,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX51,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX9,5 -0,1 (-1,0%) 5,85,0
HNX16,4 +0,3 (1,9%) 2,75,7
UPCOM14,1 -2,3 (-14,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.846,1 (713.397,6%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược