HRC

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 32,6
Giá mở cửa 53.084,5
Giá cao nhất 53.084,5
Giá thấp nhất 17.695,1
Giá đóng cửa 17.695,1
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
17.695,1
 +17.662,5 (54.179,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 142.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 6,32
P/E cơ bản: 5,98
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 29,24
Hệ số beta: -0,04
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 17.260.976
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 652,46
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 323,91 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 109,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 95,27 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX398.131,3 +398.117,6 (2.895.400,7%) 5,42,7
HSX9,8 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX176.947,3 +176.941,1 (2.849.292,3%) 1,86,3
HSX176.947,6 +176.912,3 (501.167,9%) 16,23,2
HSX9,7 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) 0,56,4
HSX17.695,1 +17.662,5 (54.179,3%) 6,36,0
HSX654.705,0 +654.674,1 (2.122.120,3%) 9,23,4
HSX8.847,5 +8.834,9 (70.118,2%) 2,26,0
HSX11,8 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược