HRC

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 32,0
Giá mở cửa 424.673,6
Giá cao nhất 424.673,6
Giá thấp nhất 424.673,6
Giá đóng cửa 424.673,6
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
424.673,6
 +424.641,6 (1.327.005,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 142.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 6,32
P/E cơ bản: 5,98
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 29,24
Hệ số beta: -0,04
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 17.260.976
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 652,46
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 323,91 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 109,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 95,27 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX601.620,7 +601.602,6 (3.323.771,0%) 5,42,7
HSX44.236,9 +44.226,5 (423.219,7%) 1,67,2
HSX97.321,1 +97.312,2 (1.099.572,9%) 1,86,3
HSX389.284,2 +389.245,8 (1.013.661,0%) 16,23,2
HSX15,3 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,56,4
HSX424.673,6 +424.641,6 (1.327.005,0%) 6,36,0
HSX637.010,1 +636.990,0 (3.169.104,6%) 9,23,4
HSX265.420,9 +265.407,5 (1.973.289,8%) 2,26,0
HSX11,7 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược