HOT

Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/12/2018
Giá tham chiếu 30,8
Giá mở cửa 8.847,7
Giá cao nhất 796.262,7
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 17.695,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
17.695,0
 +17.664,2 (57.351,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/07/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 17.600  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,40
P/E cơ bản: 6,55
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,04
Hệ số beta: 0,30
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 230,40
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,4 (-100,0%) 1,06,1
HNX0,0 -50,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX17.695,0 +17.664,2 (57.351,4%) 4,46,5
HNX0,0 -6,2 (-100,0%) 0,311,4
HNX0,0 -4,2 (-100,0%) 0,56,7
UPCOM0,0 -9,5 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX17.695,3 +17.635,4 (29.441,5%) 17,94,8
UPCOM0,0 -7,8 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược