HOT

Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-16/08/2018
Giá tham chiếu 29,0
Giá mở cửa 35.389,7
Giá cao nhất 35.389,7
Giá thấp nhất 26.542,4
Giá đóng cửa 26.542,4
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
26.542,4
 +26.513,4 (91.425,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/07/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 17.600  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,40
P/E cơ bản: 6,55
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,04
Hệ số beta: 0,30
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 230,40
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,2 +0,1 (2,4%) 1,06,1
HNX0,0 -45,9 (-100,0%) 1,712,0
HSX26.542,4 +26.513,4 (91.425,4%) 4,46,5
HNX0,0 -5,0 (-100,0%) 0,311,4
HNX0,0 -4,0 (-100,0%) 0,56,7
UPCOM0,0 -9,9 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX88.474,2 +88.413,9 (146.623,4%) 17,94,8
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược