HMC

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 14,2
Giá mở cửa 88.473,7
Giá cao nhất 575.078,5
Giá thấp nhất 44.236,9
Giá đóng cửa 159.252,6
Khối lượng 10
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
159.252,6
 +159.238,4 (1.121.397,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 28/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,47
P/E cơ bản: 5,51
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,96
Hệ số beta: 0,55
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 21.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 170,10
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 50,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 37,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,3 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 1,35,6
HSX123.863,5 +123.822,5 (302.006,0%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,77,3
HSX159.252,6 +159.238,4 (1.121.397,3%) 1,55,5
HSX88.474,0 +88.439,0 (252.682,7%) 2,310,4
HSX424.673,4 +424.666,2 (5.898.141,0%) 3,76,5
HNX0,0 -4,2 (-100,0%) 0,429,3
HNX0,0 -11,4 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược