HLC

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:26-16/11/2018
Giá tham chiếu 7,9
Giá mở cửa 8,2
Giá cao nhất 8,5
Giá thấp nhất 8,2
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 2.300
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 184,30(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8,5
 +0,6 (7,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/03/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,04
P/E cơ bản: 3,62
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,87
Hệ số beta: 0,52
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.955.675
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 131,51
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 7,90,6
HNX8,5 +0,6 (7,6%) 3,03,6
HNX0,0 -4,9 (-100,0%) 4,22,3
HNX6,4 0,0 (0,0%) 3,73,5
HNX5,0 -0,1 (-2,0%) 5,22,5
HNX5,2 +0,1 (2,0%) 15,10,9
HNX0,0 -5,1 (-100,0%) 4,42,7
HNX7,7 -0,2 (-2,5%) 3,82,9
HNX5,0 0,0 (0,0%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược