HLC

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-15/02/2019
Giá tham chiếu 7,6
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 184,30(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
7,6
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/03/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,04
P/E cơ bản: 3,62
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,87
Hệ số beta: 0,52
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.955.675
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 131,51
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM4,2 -0,7 (-14,3%) 7,90,6
HNX0,0 -7,6 (-100,0%) 3,03,6
HNX0,0 -5,5 (-100,0%) 4,22,3
HNX6,7 0,0 (0,0%) 3,73,5
HNX5,8 -0,2 (-3,3%) 5,22,5
HNX7,1 0,0 (0,0%) 15,10,9
HNX6,2 0,0 (0,0%) 4,42,7
HNX9,0 0,0 (0,0%) 3,82,9
HNX0,0 -6,2 (-100,0%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược