HLA

Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (UPCOM)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-19/11/2018
Giá tham chiếu 0,4
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,25(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
0,4
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/10/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 26.500  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,69
P/E cơ bản: 7,28
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,31
Hệ số beta: 0,61
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 34.445.993
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 172,23
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 94,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 70,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,3 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 1,35,6
HSX123.863,5 +123.822,5 (302.006,0%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,77,3
HSX159.252,6 +159.238,4 (1.121.397,3%) 1,55,5
HSX88.474,0 +88.439,0 (252.682,7%) 2,310,4
HSX424.673,4 +424.666,2 (5.898.141,0%) 3,76,5
HNX0,0 -4,2 (-100,0%) 0,429,3
HNX0,0 -11,4 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược