HJS

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-23/01/2019
Giá tham chiếu 25,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 136,85(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
25,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,43
P/E cơ bản: 4,70
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,47
Hệ số beta: 0,95
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 14.999.989
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 100,50
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX460.062,8 +460.050,9 (3.849.798,2%) -1,5-4,5
HSX35.389,7 +35.368,7 (168.422,1%) 0,00,0
HNX0,0 -25,0 (-100,0%) 1,36,9
HSX88.474,1 +88.425,0 (180.091,7%) 3,28,1
UPCOM0,0 -20,5 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM0,0 -31,0 (-100,0%) 3,67,0
HNX0,0 -25,0 (-100,0%) 1,44,7
HSX8.847,5 +8.837,5 (88.374,6%) 1,65,2
HNX12,0 +0,7 (6,2%) 5,12,9
UPCOM21,0 0,0 (0,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược