HJS

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-27/03/2019
Giá tham chiếu 26,7
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 136,85(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
26,7
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,43
P/E cơ bản: 4,70
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,47
Hệ số beta: 0,95
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 14.999.989
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 100,50
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX433.520,8 +433.509,1 (3.705.205,6%) -1,5-4,5
HSX265.421,0 +265.400,0 (1.260.807,4%) 0,00,0
HNX0,0 -23,8 (-100,0%) 1,36,9
HSX26.542,6 +26.492,6 (52.985,2%) 3,28,1
UPCOM0,0 -21,5 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM31,2 0,0 (0,0%) 3,67,0
HNX0,0 -26,7 (-100,0%) 1,44,7
HSX8.847,5 +8.837,6 (89.268,3%) 1,65,2
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) 5,12,9
UPCOM0,0 -22,5 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược