HJS

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-20/07/2018
Giá tham chiếu 22,0
Giá mở cửa 22,1
Giá cao nhất 22,1
Giá thấp nhất 22,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 4.030
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 136,81(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
22,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,43
P/E cơ bản: 4,70
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,47
Hệ số beta: 0,95
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 14.999.989
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 100,50
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX212.336,8 +212.324,8 (1.769.373,0%) -1,5-4,5
HSX176.947,4 +176.923,9 (752.867,8%) 0,00,0
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 1,36,9
HSX51,3 0,0 (0,0%) 3,28,1
UPCOM0,0 -15,7 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM32,0 +0,5 (1,6%) 3,67,0
HNX22,0 0,0 (0,0%) 1,44,7
HSX17.694,8 +17.685,6 (192.234,9%) 1,65,2
HNX0,0 -12,6 (-100,0%) 5,12,9
UPCOM0,0 -20,5 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược