HJS

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-18/09/2018
Giá tham chiếu 24,7
Giá mở cửa 22,4
Giá cao nhất 22,4
Giá thấp nhất 22,4
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 200
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 136,81(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
24,7
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,43
P/E cơ bản: 4,70
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,47
Hệ số beta: 0,95
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 14.999.989
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 100,50
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.461,4 (716.286,4%) -1,5-4,5
HSX61.931,8 +61.909,1 (272.727,1%) 0,00,0
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 1,36,9
HSX17.695,3 +17.640,8 (32.368,4%) 3,28,1
UPCOM0,0 -18,6 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM31,6 +0,1 (0,3%) 3,67,0
HNX22,4 -2,3 (-9,3%) 1,44,7
HSX212.336,7 +212.326,5 (2.081.632,7%) 1,65,2
HNX14,6 +0,1 (0,7%) 5,12,9
UPCOM0,0 -22,5 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược