HJS

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-14/11/2018
Giá tham chiếu 24,5
Giá mở cửa 24,5
Giá cao nhất 24,5
Giá thấp nhất 24,5
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 1.700
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 136,84(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
24,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,43
P/E cơ bản: 4,70
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,47
Hệ số beta: 0,95
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 14.999.989
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 100,50
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,1 (77.851,3%) -1,5-4,5
HSX70.779,1 +70.758,4 (341.828,0%) 0,00,0
HNX0,0 -26,2 (-100,0%) 1,36,9
HSX557.384,2 +557.333,3 (1.094.957,3%) 3,28,1
UPCOM0,0 -17,8 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM33,5 -0,3 (-0,9%) 3,67,0
HNX24,5 0,0 (0,0%) 1,44,7
HSX300.810,3 +300.800,2 (2.978.220,2%) 1,65,2
HNX0,0 -13,2 (-100,0%) 5,12,9
UPCOM21,5 0,0 (0,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược