HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/09/2018
Giá tham chiếu 4,2
Giá mở cửa 106.168,4
Giá cao nhất 831.651,9
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 238.878,8
Khối lượng 6.830
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
238.878,8
 +238.874,6 (5.687.489,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/02/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,19
P/E cơ bản: 10,02
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,49
Hệ số beta: 0,05
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 22.499.981
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 720,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX760.873,1 +760.856,3 (4.515.467,6%) -3,1-1,3
HSX238.878,8 +238.874,6 (5.687.489,5%) 3,210,0
HSX17.694,9 +17.675,3 (90.180,3%) 0,313,2
HSX752.026,0 +751.983,0 (1.748.797,7%) 2,05,8
HSX610.467,9 +610.458,0 (6.166.242,8%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược