HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/05/2018
Giá tham chiếu 4,6
Giá mở cửa 8.847,4
Giá cao nhất 840.499,2
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 327.352,4
Khối lượng 35.200
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
327.352,4
 +327.347,8 (7.147.331,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/02/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,19
P/E cơ bản: 10,02
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,49
Hệ số beta: 0,05
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 22.499.981
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 720,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,5 -0,1 (-16,7%) -5,6-0,2
HSX371.589,3 +371.572,1 (2.160.302,8%) -3,1-1,3
HSX327.352,4 +327.347,8 (7.147.331,4%) 3,210,0
HSX17.695,0 +17.668,1 (65.680,6%) 0,313,2
HSX486.605,3 +486.557,3 (1.013.661,0%) 2,05,8
HSX353.894,5 +353.884,2 (3.435.768,9%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược