HHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-16/08/2018
Giá tham chiếu 4,1
Giá mở cửa 380.436,5
Giá cao nhất 725.483,6
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 8.847,4
Khối lượng 210
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,4
 +8.843,3 (217.280,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/02/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,19
P/E cơ bản: 10,02
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,49
Hệ số beta: 0,05
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 22.499.981
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 720,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX35.389,6 +35.374,0 (226.756,4%) -3,1-1,3
HSX8.847,4 +8.843,3 (217.280,8%) 3,210,0
HSX44.237,0 +44.216,6 (216.748,1%) 0,313,2
HSX44,2 0,0 (0,0%) 2,05,8
HSX840.499,3 +840.492,2 (11.904.988,8%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược