HHC

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:21-22/10/2018
Giá tham chiếu 76,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 194,57(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
76,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/11/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 74.100  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,53
P/E cơ bản: 5,86
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 22,80
Hệ số beta: 0,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.212.500
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 121,54
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 560,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 27,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 20,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.837,3 (86.639,8%) 3,95,2
HSX35.390,2 +35.311,7 (44.983,1%) 1,99,7
HNX23,5 +0,5 (2,2%) 5,14,5
HNX28,0 0,0 (0,0%) 6,83,1
HNX0,0 -76,0 (-100,0%) 2,55,9
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM13,0 +0,3 (2,4%) -1,4-11,3
HSX389.284,1 +389.258,2 (1.500.031,4%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX17,3 -1,6 (-8,5%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược