HHC

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-22/06/2018
Giá tham chiếu 52,7
Giá mở cửa 47,5
Giá cao nhất 56,1
Giá thấp nhất 47,5
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 780.500
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 194,60(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
52,7
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/11/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 74.100  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,53
P/E cơ bản: 5,86
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 22,80
Hệ số beta: 0,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.212.500
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 121,54
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 560,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 27,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 20,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.838,1 (94.021,8%) 3,95,2
HSX8.848,2 +8.768,9 (11.057,8%) 1,99,7
HNX0,0 -28,8 (-100,0%) 5,14,5
HNX20,4 +0,4 (2,0%) 6,83,1
HNX47,5 -5,2 (-9,9%) 2,55,9
HNX2,8 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM9,5 0,0 (0,0%) -1,4-11,3
HSX654.705,0 +654.671,7 (1.965.981,0%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX0,0 -23,6 (-100,0%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược