HCM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-14/12/2018
Giá tham chiếu 56,1
Giá mở cửa 176.947,8
Giá cao nhất 796.263,0
Giá thấp nhất 8.847,9
Giá đóng cửa 424.673,9
Khối lượng 610
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
424.673,9
 +424.617,8 (756.894,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/05/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,63
P/E cơ bản: 8,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 21,62
Hệ số beta: 1,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 100.565.957
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.132,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 436,52 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 296,53 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 237,23 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.010,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (21.139.610,6%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.327,4 (2.283.090,6%) -2,1-1,3
HNX3,0 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX35.389,6 +35.378,7 (324.574,8%) -0,4-11,6
HNX13,3 -0,1 (-0,7%) 0,619,1
HSX265.420,9 +265.410,4 (2.515.737,9%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX424.673,9 +424.617,8 (756.894,4%) 2,68,1
HNX12,3 0,0 (0,0%) 0,168,5
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược