HCM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/10/2018
Giá tham chiếu 62,9
Giá mở cửa 141.558,4
Giá cao nhất 831.652,5
Giá thấp nhất 8.848,0
Giá đóng cửa 442.368,6
Khối lượng 500
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
442.368,6
 +442.305,7 (703.188,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/05/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,63
P/E cơ bản: 8,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 21,62
Hệ số beta: 1,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 100.565.957
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.132,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 436,52 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 296,53 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 237,23 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.010,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX318.505,0 +318.501,3 (8.726.064,1%) 0,416,8
HSX477.757,5 +477.749,6 (6.009.428,4%) -2,1-1,3
HNX2,9 -0,1 (-3,3%) -1,1-3,3
HSX734.331,0 +734.318,5 (5.851.143,0%) -0,4-11,6
HNX14,2 -0,2 (-1,4%) 0,619,1
HSX318.505,1 +318.492,6 (2.547.940,6%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX442.368,6 +442.305,7 (703.188,8%) 2,68,1
HNX14,3 +1,2 (9,2%) 0,168,5
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược