HCM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-16/08/2018
Giá tham chiếu 56,9
Giá mở cửa 398.131,8
Giá cao nhất 840.499,8
Giá thấp nhất 8.847,9
Giá đóng cửa 442.368,6
Khối lượng 950
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
442.368,6
 +442.311,7 (777.349,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/05/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,63
P/E cơ bản: 8,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 21,62
Hệ số beta: 1,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 100.565.957
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.132,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 436,52 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 296,53 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 237,23 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.010,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX44.236,8 +44.233,0 (1.167.098,7%) 0,416,8
HSX265.420,9 +265.416,0 (5.427.729,2%) -2,1-1,3
HNX3,0 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.835,6 (74.248,6%) -0,4-11,6
HNX16,1 -0,4 (-2,4%) 0,619,1
HSX53.084,3 +53.072,9 (465.551,5%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX796.263,0 +796.206,1 (1.399.307,7%) 2,68,1
HNX13,9 +1,1 (8,6%) 0,168,5
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược