HBS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-27/03/2019
Giá tham chiếu 2,6
Giá mở cửa 2,6
Giá cao nhất 2,6
Giá thấp nhất 2,6
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 17.000
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 96,20(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
2,6
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.800  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,01
P/E cơ bản: 741,26
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,17
Hệ số beta: 0,41
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 32.999.980
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 207,90
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 317,17 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 195,79 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 146,84 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 900,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược