HAX

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 15,5
Giá mở cửa 35.389,6
Giá cao nhất 796.262,6
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 88.473,8
Khối lượng 320
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
88.473,8
 +88.458,3 (570.698,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 13/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -3,14
P/E cơ bản: -1,34
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 7,42
Hệ số beta: 0,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.116.169
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 46,69
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 950,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 20,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 14,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 120,92 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX88.473,8 +88.458,3 (570.698,5%) -3,1-1,3
HSX822.804,5 +822.800,5 (20.416.885,6%) 3,210,0
HSX8.847,6 +8.827,0 (42.849,3%) 0,313,2
HSX168.100,3 +168.056,3 (381.946,1%) 2,05,8
HSX619.315,3 +619.305,8 (6.519.008,3%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược