HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-15/08/2018
Giá tham chiếu 3,5
Giá mở cửa 734.330,9
Giá cao nhất 840.499,2
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 203.489,3
Khối lượng 9.960
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
203.489,3
 +203.485,8 (5.813.880,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 27/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 55.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,40
P/E cơ bản: 9,94
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 23,22
Hệ số beta: 0,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 17.399.991
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 414,12
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,0 0,0 (0,0%) 1,84,4
HNX39,1 +3,1 (8,6%) 3,73,5
HSX778.567,9 +778.549,7 (4.289.530,1%) 8,84,9
HSX203.489,3 +203.485,8 (5.813.880,3%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX0,0 -46,0 (-100,0%) 2,24,4
HNX11,4 -0,2 (-1,7%) 5,85,0
HNX16,2 -0,3 (-1,8%) 2,75,7
UPCOM0,0 -24,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX44.236,8 +44.235,1 (2.542.245,4%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược