HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
01:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 2,4
Giá mở cửa 176.947,2
Giá cao nhất 831.651,9
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 752.025,6
Khối lượng 11.280
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
752.025,6
 +752.023,2 (31.334.300,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 27/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 55.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,40
P/E cơ bản: 9,94
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 23,22
Hệ số beta: 0,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 17.399.991
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 414,12
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -7,8 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -34,6 (-100,0%) 3,73,5
HSX716.636,4 +716.617,3 (3.751.922,8%) 8,84,9
HSX752.025,6 +752.023,2 (31.334.300,8%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,8 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX48,6 +2,5 (5,4%) 2,24,4
HNX11,2 +0,1 (0,9%) 5,85,0
HNX17,5 -0,5 (-2,8%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX70.778,9 +70.777,5 (5.019.679,4%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược