HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/09/2018
Giá tham chiếu 3,4
Giá mở cửa 672.399,4
Giá cao nhất 822.804,5
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 787.415,1
Khối lượng 6.620
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
787.415,1
 +787.411,7 (23.159.166,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 27/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 55.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,40
P/E cơ bản: 9,94
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 23,22
Hệ số beta: 0,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 17.399.991
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 414,12
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX7,4 +0,5 (7,2%) 1,84,4
HNX0,0 -36,8 (-100,0%) 3,73,5
HSX822.804,7 +822.787,2 (4.701.640,9%) 8,84,9
HSX787.415,1 +787.411,7 (23.159.166,8%) 2,49,9
UPCOM1,7 -0,1 (-5,6%) -0,2-31,6
HNX46,0 +0,5 (1,1%) 2,24,4
HNX11,3 -0,1 (-0,9%) 5,85,0
HNX18,4 0,0 (0,0%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX106.168,3 +106.166,5 (5.801.448,1%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược