HAI

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/05/2018
Giá tham chiếu 3,8
Giá mở cửa 17.694,8
Giá cao nhất 840.499,2
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 415.826,0
Khối lượng 9.830
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
415.826,0
 +415.822,2 (11.088.592,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 27/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 55.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,40
P/E cơ bản: 9,94
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 23,22
Hệ số beta: 0,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 17.399.991
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 414,12
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 835,57 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 95,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 83,13 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 174,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -9,8 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -40,9 (-100,0%) 3,73,5
HSX44.237,0 +44.217,7 (229.107,2%) 8,84,9
HSX415.826,0 +415.822,2 (11.088.592,0%) 2,49,9
UPCOM1,7 +0,2 (13,3%) -0,2-31,6
HNX49,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX12,8 0,0 (0,0%) 5,85,0
HNX18,8 +0,2 (1,1%) 2,75,7
UPCOM0,0 -25,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX645.857,3 +645.855,3 (31.973.033,7%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược