GIL

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/10/2018
Giá tham chiếu 37,7
Giá mở cửa 353.894,8
Giá cao nhất 769.720,7
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 88.474,0
Khối lượng 230
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
88.474,0
 +88.436,3 (234.890,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 02/01/2002
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 38.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,02
P/E cơ bản: 11,56
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 27,96
Hệ số beta: 0,30
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 13.909.588
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 485,44
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 60,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 45,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -0,7 (-100,0%) 0,439,2
UPCOM0,0 -17,5 (-100,0%) 5,01,1
HSX88.474,0 +88.436,3 (234.890,7%) 3,011,6
HSX141.558,3 +141.508,6 (284.725,5%) 4,46,5
HNX27,1 0,0 (0,0%) 8,04,9
HSX831.652,9 +831.548,9 (799.566,3%) 3,78,8
HSX8.848,1 +8.776,9 (12.327,1%) 5,04,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược