GIL

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-16/08/2018
Giá tham chiếu 46,3
Giá mở cửa 70.779,4
Giá cao nhất 840.499,7
Giá thấp nhất 8.847,8
Giá đóng cửa 8.847,8
Khối lượng 150
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,8
 +8.801,5 (19.009,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 02/01/2002
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 38.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,02
P/E cơ bản: 11,56
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 27,96
Hệ số beta: 0,30
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 13.909.588
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 485,44
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 60,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 45,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) 0,439,2
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 5,01,1
HSX8.847,8 +8.801,5 (19.009,8%) 3,011,6
HSX530.842,0 +530.801,6 (1.313.865,4%) 4,46,5
HNX20,9 -0,7 (-3,2%) 8,04,9
HSX468.911,1 +468.812,1 (473.547,6%) 3,78,8
HSX132.711,4 +132.617,4 (141.082,3%) 5,04,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược