GGG

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (UPCOM)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:33-27/03/2019
Giá tham chiếu 0,8
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 84,96(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
0,8
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 12/10/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 24.500  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -5,58
P/E cơ bản: -0,23
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 1,04
Hệ số beta: 0,60
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.636.029
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 12,53
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,97 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,62 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 0,126,6
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) -5,6-0,2
HSX35.389,6 +35.373,6 (221.085,0%) -3,1-1,3
HSX212.336,7 +212.332,8 (5.402.869,0%) 3,210,0
HSX88.473,8 +88.453,7 (440.068,2%) 0,313,2
HSX35.389,9 +35.346,9 (82.202,0%) 2,05,8
HSX8.847,4 +8.840,4 (126.291,9%) -0,5-8,6

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược