GDW

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-18/03/2019
Giá tham chiếu 21,5
Giá mở cửa 19,4
Giá cao nhất 19,4
Giá thấp nhất 19,4
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 110
GD ròng NĐTNN 100
Room NN còn lại Room NN còn lại 87,86(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
21,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/06/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,20
P/E cơ bản: 4,51
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,66
Hệ số beta: 0,49
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.500.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 94,05
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 321,05 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX20,2 +1,7 (9,2%) 2,44,4
UPCOM0,0 -8,1 (-100,0%) 0,467,1
HSX17.694,9 +17.678,7 (109.127,8%) 1,76,5
HNX19,4 -2,1 (-9,8%) 2,24,5
UPCOM27,4 +3,4 (14,2%) 1,30,0
HNX0,0 -17,2 (-100,0%) 2,15,4
UPCOM20,9 0,0 (0,0%) -0,30,0
UPCOM0,0 -21,2 (-100,0%) 7,21,7
UPCOM0,0 -10,1 (-100,0%) 1,85,0
HSX70.779,2 +70.753,4 (274.770,5%) 2,57,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược