GDW

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-27/03/2019
Giá tham chiếu 18,8
Giá mở cửa 17,1
Giá cao nhất 20,6
Giá thấp nhất 17,1
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 9.900
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 86,92(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
18,8
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/06/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,20
P/E cơ bản: 4,51
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,66
Hệ số beta: 0,49
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.500.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 94,05
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 321,05 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX20,9 +1,8 (9,4%) 2,44,4
UPCOM0,0 -9,2 (-100,0%) 0,467,1
HSX17.694,9 +17.678,7 (109.127,8%) 1,76,5
HNX20,6 +1,8 (9,6%) 2,24,5
UPCOM23,3 -4,1 (-15,0%) 1,30,0
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 2,15,4
UPCOM0,0 -20,9 (-100,0%) -0,30,0
UPCOM21,5 +0,1 (0,5%) 7,21,7
UPCOM12,5 +0,6 (5,0%) 1,85,0
HSX70.779,2 +70.753,4 (274.770,5%) 2,57,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược