GDT

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-11/12/2018
Giá tham chiếu 44,0
Giá mở cửa 88.474,0
Giá cao nhất 743.178,7
Giá thấp nhất 8.847,8
Giá đóng cửa 468.910,5
Khối lượng 100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
468.910,5
 +468.866,6 (1.066.818,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 17/11/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 36.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,18
P/E cơ bản: 4,63
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,36
Hệ số beta: -0,27
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 10.372.365
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 152,47
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 191,80 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 43,62 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 34,89 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,0 +0,1 (11,1%) 0,138,2
HSX442.368,3 +442.341,3 (1.638.301,0%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX468.910,5 +468.866,6 (1.066.818,1%) 3,24,6
HSX309.657,6 +309.654,0 (8.577.673,7%) 0,095,6
HSX44.237,7 +44.153,0 (52.128,6%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,5 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược