GDT

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 43,3
Giá mở cửa 8.847,8
Giá cao nhất 760.873,4
Giá thấp nhất 8.847,8
Giá đóng cửa 88.474,1
Khối lượng 20
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
88.474,1
 +88.430,8 (204.228,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 17/11/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 36.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,18
P/E cơ bản: 4,63
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,36
Hệ số beta: -0,27
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 10.372.365
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 152,47
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 191,80 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 43,62 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 34,89 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,1 +0,1 (10,0%) 0,138,2
HSX221.184,3 +221.153,3 (713.397,8%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX88.474,1 +88.430,8 (204.228,1%) 3,24,6
HSX88.473,6 +88.470,0 (2.443.922,9%) 0,095,6
HSX176.948,1 +176.857,6 (195.422,8%) 6,14,3
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược