GDT

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/05/2018
Giá tham chiếu 46,5
Giá mở cửa 88.474,1
Giá cao nhất 504.300,0
Giá thấp nhất 8.847,8
Giá đóng cửa 318.505,4
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
318.505,4
 +318.458,9 (684.857,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 17/11/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 36.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,18
P/E cơ bản: 4,63
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,36
Hệ số beta: -0,27
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 10.372.365
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 152,47
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 191,80 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 43,62 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 34,89 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,3 0,0 (0,0%) 0,138,2
HSX17.695,1 +17.661,1 (51.944,3%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX318.505,4 +318.458,9 (684.857,9%) 3,24,6
HSX477.757,5 +477.753,6 (12.377.036,8%) 0,095,6
HSX132.711,6 +132.595,6 (114.306,5%) 6,14,3
UPCOM0,0 -11,6 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược