GAS

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-16/08/2018
Giá tham chiếu 95,0
Giá mở cửa 486.605,8
Giá cao nhất 840.500,2
Giá thấp nhất 1,0
Giá đóng cửa 106.169,3
Khối lượng 5.550
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
106.169,3
 +106.074,3 (111.657,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/05/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 36.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,69
P/E cơ bản: 8,70
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,92
Hệ số beta: 0,77
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 1.895.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 77.316,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.382,8 (524.966,8%) 0,95,2
HSX8.847,6 +8.820,9 (33.037,2%) 5,54,6
HSX106.169,3 +106.074,3 (111.657,2%) 4,78,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 1,110,9
HNX26,5 -0,4 (-1,5%) 5,03,0
UPCOM0,0 -4,4 (-100,0%) 0,313,6
HNX21,3 +0,3 (1,4%) 0,59,9
HSX8.847,5 +8.833,2 (61.770,7%) 1,96,3
HSX442.368,4 +442.331,4 (1.195.490,2%) 4,86,7
HNX33,3 +0,9 (2,8%) 2,76,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược