GAS

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 89,5
Giá mở cửa 645.858,2
Giá cao nhất 840.500,1
Giá thấp nhất 8.848,3
Giá đóng cửa 318.505,9
Khối lượng 1.760
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
318.505,9
 +318.416,4 (355.772,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/05/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 36.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,69
P/E cơ bản: 8,70
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,92
Hệ số beta: 0,77
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 1.895.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 77.316,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX5,8 0,0 (0,0%) 0,95,2
HSX300.810,5 +300.784,6 (1.161.330,5%) 5,54,6
HSX318.505,9 +318.416,4 (355.772,5%) 4,78,7
UPCOM0,0 -15,5 (-100,0%) 1,110,9
HNX0,0 -30,0 (-100,0%) 5,03,0
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,313,6
HNX0,0 -18,1 (-100,0%) 0,59,9
HSX15,0 0,0 (0,0%) 1,96,3
HSX176.947,6 +176.911,4 (488.705,4%) 4,86,7
HNX0,0 -34,8 (-100,0%) 2,76,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược