FCN

Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-11/12/2018
Giá tham chiếu 16,3
Giá mở cửa 716.636,3
Giá cao nhất 831.652,0
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 681.246,9
Khối lượng 7.410
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
681.246,9
 +681.230,6 (4.179.328,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 24/07/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 24.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,51
P/E cơ bản: 3,19
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 20,21
Hệ số beta: 1,15
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 16.566.328
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 300,96
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,0 (-100,0%) 1,37,1
HSX141.557,8 +141.552,1 (2.466.063,9%) 1,84,8
UPCOM0,0 -3,9 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX8.847,6 +8.820,0 (31.956,7%) 4,13,4
HSX566.231,3 +566.210,5 (2.722.165,6%) 3,04,2
HNX0,0 -6,0 (-100,0%) 2,23,5
HSX88.473,8 +88.458,3 (572.545,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,2 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -6,6 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược