ELC

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:01-10/12/2018
Giá tham chiếu 7,5
Giá mở cửa 53.084,2
Giá cao nhất 778.567,8
Giá thấp nhất 0,1
Giá đóng cửa 115.015,8
Khối lượng 440
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
115.015,8
 +115.008,2 (1.525.308,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 13/10/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 50.500  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,22
P/E cơ bản: 8,38
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,52
Hệ số beta: 0,33
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 36.624.909
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 988,87
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 945,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 215,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 194,58 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 408,50 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -20,9 (-100,0%) 0,712,1
HSX115.015,8 +115.008,2 (1.525.308,0%) 3,28,4
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 1,24,2
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) -3,1-7,8
HSX203.489,4 +203.482,5 (2.957.594,0%) 0,327,1
HNX0,0 -23,7 (-100,0%) 1,24,7
HNX1,8 -0,1 (-5,3%) -0,2-35,9
HNX0,0 -15,5 (-100,0%) -1,1-4,4
HNX0,0 -9,4 (-100,0%) -1,4-1,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược