EIB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-11/12/2018
Giá tham chiếu 13,8
Giá mở cửa 106.168,5
Giá cao nhất 796.262,5
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 796.262,5
Khối lượng 1.120
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
796.262,5
 +796.248,7 (5.769.918,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 27/10/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 28.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,30
P/E cơ bản: 6,86
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,58
Hệ số beta: 1,16
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 1.235.522.904
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 19.521,26
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 12.355,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,5 0,0 (0,0%) 2,67,0
HSX398.131,5 +398.097,8 (1.181.299,2%) 2,20,0
HSX619.315,4 +619.292,3 (2.680.919,2%) 2,59,0
HSX796.262,5 +796.248,7 (5.769.918,4%) 2,36,9
HSX486.605,1 +486.574,5 (1.587.518,6%) 2,10,0
UPCOM10,0 0,0 (0,0%) 1,30,0
HSX345.047,3 +345.025,2 (1.561.199,9%) 3,24,3
HNX10,2 -0,1 (-1,0%) 0,415,0
HNX7,5 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX221.184,1 +221.171,6 (1.769.373,0%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược