ECI

Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:26-16/11/2018
Giá tham chiếu 9,0
Giá mở cửa 9,9
Giá cao nhất 9,9
Giá thấp nhất 9,9
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 48,26(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
9,9
 +0,9 (10,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 06/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 17.300  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,03
P/E cơ bản: 3,17
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,68
Hệ số beta: 0,12
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 1.760.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 16,90
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 45,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 4,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -13,3 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -8,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX25,0 -2,3 (-8,4%) 1,47,9
HNX0,0 -35,2 (-100,0%) 1,84,4
HNX17,8 +0,1 (0,6%) 2,83,6
HNX0,0 -16,1 (-100,0%) 3,43,2
HNX2,2 +0,1 (4,8%) -0,1-36,0
HNX0,0 -9,3 (-100,0%) 2,63,1
HNX9,9 +0,9 (10,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược