ECI

Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-20/07/2018
Giá tham chiếu 12,2
Giá mở cửa 12,2
Giá cao nhất 12,2
Giá thấp nhất 12,2
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 300
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 48,30(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
12,2
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 06/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 17.300  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,03
P/E cơ bản: 3,17
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,68
Hệ số beta: 0,12
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 1.760.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 16,90
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 45,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 4,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -18,5 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,4 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -4,0 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -38,5 (-100,0%) 1,47,9
HNX19,1 +1,7 (9,8%) 1,84,4
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,7 (-100,0%) 3,43,2
HNX2,4 +0,2 (9,1%) -0,1-36,0
HNX9,1 -0,2 (-2,2%) 2,63,1
HNX12,2 0,0 (0,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược