EBS

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-18/05/2018
Giá tham chiếu 9,5
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 86,28(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
9,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 85.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,64
P/E cơ bản: 3,07
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,98
Hệ số beta: 0,80
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.600.184
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 77,76
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -19,0 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -14,0 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -3,5 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -28,4 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -10,2 (-100,0%) 1,84,4
HNX16,5 -0,5 (-2,9%) 2,83,6
HNX0,0 -16,5 (-100,0%) 3,43,2
HNX5,2 -0,2 (-3,7%) -0,1-36,0
HNX0,0 -9,5 (-100,0%) 2,63,1
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược