DZM

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-15/02/2019
Giá tham chiếu 2,2
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 77,91(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
2,2
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 06/06/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 52.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,54
P/E cơ bản: 9,49
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,28
Hệ số beta: 0,74
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 5.395.985
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 27,52
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 295,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,10 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 23,70 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,5 -3,4 (-9,7%) 2,76,0
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX0,0 -2,2 (-100,0%) 0,59,5
UPCOM0,0 -12,9 (-100,0%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX3,8 -0,4 (-9,5%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -11,8 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược