DVP

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/01/2019
Giá tham chiếu 40,3
Giá mở cửa 8.847,8
Giá cao nhất 805.110,2
Giá thấp nhất 8.847,8
Giá đóng cửa 8.847,8
Khối lượng 30
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,8
 +8.807,5 (21.854,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 49.200  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 9,04
P/E cơ bản: 4,87
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 27,51
Hệ số beta: 0,05
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 20.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 880,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 350,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 145,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 108,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -12,8 (-100,0%) 0,00,0
HSX8.847,8 +8.807,5 (21.854,8%) 9,04,9
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 8,84,0
HSX707.789,1 +707.763,1 (2.722.165,7%) 0,543,7
HSX8.848,1 +8.774,7 (11.954,6%) 5,24,0
HSX88.473,8 +88.455,8 (491.421,0%) 2,96,3
HSX26.542,3 +26.517,5 (106.710,2%) 3,96,5
HNX0,0 -19,8 (-100,0%) 2,35,4
HSX274.268,6 +274.225,1 (630.402,6%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược