DVP

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 44,9
Giá mở cửa 247.726,5
Giá cao nhất 831.652,3
Giá thấp nhất 17.695,2
Giá đóng cửa 35.389,9
Khối lượng 100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
35.389,9
 +35.345,0 (78.719,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 49.200  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 9,04
P/E cơ bản: 4,87
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 27,51
Hệ số beta: 0,05
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 20.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 880,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 350,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 145,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 108,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -11,6 (-100,0%) 0,00,0
HSX61.932,0 +61.887,5 (139.073,0%) 9,04,9
HNX0,0 -12,4 (-100,0%) 8,84,0
HSX601.620,8 +601.591,0 (2.018.761,6%) 0,543,7
HSX17.695,4 +17.631,9 (27.766,7%) 5,24,0
HSX8.847,6 +8.827,8 (44.584,6%) 2,96,3
HSX353.894,6 +353.872,3 (1.583.321,2%) 3,96,5
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 2,35,4
HSX115.016,1 +114.976,4 (289.613,1%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược