DVP

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-20/09/2018
Giá tham chiếu 47,2
Giá mở cửa 44.237,3
Giá cao nhất 88.474,1
Giá thấp nhất 8.847,9
Giá đóng cửa 17.695,2
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
17.695,2
 +17.648,0 (37.389,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 49.200  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 9,04
P/E cơ bản: 4,87
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 27,51
Hệ số beta: 0,05
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 20.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 880,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 350,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 145,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 108,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -14,5 (-100,0%) 0,00,0
HSX17.695,2 +17.648,0 (37.389,9%) 9,04,9
HNX11,0 0,0 (0,0%) 8,84,0
HSX88.473,9 +88.447,4 (333.763,7%) 0,543,7
HSX8.848,1 +8.780,7 (13.027,7%) 5,24,0
HSX238.878,9 +238.859,2 (1.212.483,4%) 2,96,3
HSX88.473,9 +88.447,9 (340.184,1%) 3,96,5
HNX16,6 -0,6 (-3,5%) 2,35,4
HSX353.894,9 +353.852,3 (830.639,1%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược