DVP

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-22/06/2018
Giá tham chiếu 49,9
Giá mở cửa 70.779,4
Giá cao nhất 442.368,5
Giá thấp nhất 8.847,9
Giá đóng cửa 442.368,5
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
442.368,5
 +442.318,6 (886.410,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 49.200  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 9,04
P/E cơ bản: 4,87
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 27,51
Hệ số beta: 0,05
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 20.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 880,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 350,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 145,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 108,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 0,00,0
HSX442.368,5 +442.318,6 (886.410,0%) 9,04,9
HNX12,0 +0,3 (2,6%) 8,84,0
HSX247.726,4 +247.700,6 (960.079,7%) 0,543,7
HSX65,0 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX8.847,6 +8.828,7 (46.712,4%) 2,96,3
HSX44.237,1 +44.205,1 (138.141,0%) 3,96,5
HNX0,0 -21,4 (-100,0%) 2,35,4
HSX17.695,1 +17.660,9 (51.715,8%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược