DTL

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 41,0
Giá mở cửa 123.863,5
Giá cao nhất 123.863,5
Giá thấp nhất 123.863,5
Giá đóng cửa 123.863,5
Khối lượng 10
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
123.863,5
 +123.822,5 (302.006,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 04/06/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 32.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,50
P/E cơ bản: 24,97
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 16,20
Hệ số beta: -0,13
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 46.908.250
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 591,04
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.368,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 317,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 238,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,3 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX4,5 -0,3 (-6,3%) 1,35,6
HSX123.863,5 +123.822,5 (302.006,0%) 0,525,0
UPCOM0,3 -0,1 (-25,0%) 0,77,3
HSX159.252,6 +159.238,4 (1.121.397,3%) 1,55,5
HSX88.474,0 +88.439,0 (252.682,7%) 2,310,4
HSX424.673,4 +424.666,2 (5.898.141,0%) 3,76,5
HNX4,1 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX11,4 -0,1 (-0,9%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược