DST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-24/09/2018
Giá tham chiếu 3,1
Giá mở cửa 3,1
Giá cao nhất 3,3
Giá thấp nhất 3,1
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 654.091
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,01(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
3,1
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/10/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 68.200  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,09
P/E cơ bản: -36,03
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,48
Hệ số beta: 0,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 1.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 3,10
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 28,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,27 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -18,6 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -6,8 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -39,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -26,5 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 2,83,6
HNX16,5 0,0 (0,0%) 3,43,2
HNX3,1 0,0 (0,0%) -0,1-36,0
HNX9,3 -0,4 (-4,1%) 2,63,1
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược