DSN

Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-11/12/2018
Giá tham chiếu 63,0
Giá mở cửa 8.848,0
Giá cao nhất 88.474,3
Giá thấp nhất 8.848,0
Giá đóng cửa 8.848,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.848,0
 +8.785,0 (13.944,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/10/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 7,88
P/E cơ bản: 5,08
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,01
Hệ số beta: 0,43
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.450.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 338,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 116,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.848,0 +8.785,0 (13.944,5%) 7,95,1
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) -0,4-22,4
HSX8,2 0,0 (0,0%) 0,167,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược