DQC

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 28,2
Giá mở cửa 44.237,1
Giá cao nhất 796.262,7
Giá thấp nhất 17.695,0
Giá đóng cửa 291.963,2
Khối lượng 470
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
291.963,2
 +291.935,0 (1.037.069,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 14/02/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 290.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,49
P/E cơ bản: 7,31
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 28,33
Hệ số beta: 0,94
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 21.982.279
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 400,08
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 699,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 55,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 41,62 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 244,75 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,0 +0,1 (11,1%) 0,138,2
HSX291.963,2 +291.935,0 (1.037.069,3%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX530.842,0 +530.802,2 (1.333.673,9%) 3,24,6
HSX97.321,0 +97.318,2 (3.475.649,3%) 0,095,6
HSX8.848,2 +8.766,3 (10.703,7%) 6,14,3
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược