DQC

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-20/09/2018
Giá tham chiếu 28,8
Giá mở cửa 336.200,0
Giá cao nhất 743.178,5
Giá thấp nhất 0,3
Giá đóng cửa 17.695,0
Khối lượng 120
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
17.695,0
 +17.666,3 (61.447,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 14/02/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 290.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,49
P/E cơ bản: 7,31
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 28,33
Hệ số beta: 0,94
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 21.982.279
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 400,08
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 699,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 55,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 41,62 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 244,75 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,1 0,0 (0,0%) 0,138,2
HSX17.695,0 +17.666,3 (61.447,9%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX159.252,9 +159.210,1 (371.986,3%) 3,24,6
HSX353.894,4 +353.890,9 (9.940.754,8%) 0,095,6
HSX44.237,9 +44.140,2 (45.179,3%) 6,14,3
UPCOM0,0 -13,5 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược