DPM

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/01/2019
Giá tham chiếu 22,8
Giá mở cửa 256.573,7
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 44.237,0
Khối lượng 3.820
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
44.237,0
 +44.214,2 (193.922,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 29/10/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 100.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 8,85
P/E cơ bản: 4,95
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 23,37
Hệ số beta: 1,04
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 379.934.260
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 16.536,88
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 7.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.570,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.430,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,6 -0,4 (-8,0%) 1,84,4
HNX0,0 -31,4 (-100,0%) 3,73,5
HSX44.237,0 +44.214,2 (193.922,1%) 8,84,9
HSX35.389,5 +35.387,5 (1.805.484,7%) 2,49,9
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) -0,2-31,6
HNX51,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX10,2 -0,1 (-1,0%) 5,85,0
HNX16,2 +0,2 (1,3%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,55,5
HSX176.947,2 +176.946,0 (14.155.676,8%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược