DPM

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 19,1
Giá mở cửa 318.505,2
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 716.636,4
Khối lượng 1.230
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
716.636,4
 +716.617,3 (3.751.922,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 29/10/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 100.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 8,85
P/E cơ bản: 4,95
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 23,37
Hệ số beta: 1,04
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 379.934.260
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 16.536,88
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 7.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.570,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.430,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -7,8 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -34,3 (-100,0%) 3,73,5
HSX716.636,4 +716.617,3 (3.751.922,8%) 8,84,9
HSX752.025,6 +752.023,2 (31.334.300,8%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,8 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX0,0 -48,6 (-100,0%) 2,24,4
HNX0,0 -11,2 (-100,0%) 5,85,0
HNX0,0 -17,5 (-100,0%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX70.778,9 +70.777,5 (5.019.679,4%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược