DPC

Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-11/12/2018
Giá tham chiếu 17,9
Giá mở cửa 19,5
Giá cao nhất 19,5
Giá thấp nhất 19,5
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 95,44(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
19,5
 +1,6 (8,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/11/2001
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,18
P/E cơ bản: 6,43
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,24
Hệ số beta: 0,54
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 2.237.280
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 31,32
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 110,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -11,7 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -14,8 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -9,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -20,6 (-100,0%) 6,12,5
HNX19,5 +1,6 (8,9%) 2,26,4
UPCOM0,0 -12,5 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,5 0,0 (0,0%) 0,514,5
UPCOM10,5 -1,8 (-14,6%) 3,54,3
HNX31,6 -0,4 (-1,3%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược