DNY

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-14/12/2018
Giá tham chiếu 4,4
Giá mở cửa 4,3
Giá cao nhất 4,3
Giá thấp nhất 4,3
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 500
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 129,40(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
4,4
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 11/05/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,29
P/E cơ bản: 5,59
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,87
Hệ số beta: 1,05
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 20.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 144,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 914,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 87,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 87,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,2 -0,1 (-7,7%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX4,3 -0,1 (-2,3%) 1,35,6
HSX840.499,6 +840.458,4 (2.037.474,9%) 0,525,0
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 0,77,3
HSX221.184,1 +221.169,7 (1.535.901,0%) 1,55,5
HSX513.147,2 +513.113,2 (1.509.156,5%) 2,310,4
HSX442.368,1 +442.360,7 (6.010.335,7%) 3,76,5
HNX4,0 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX11,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược