DNY

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-15/02/2019
Giá tham chiếu 3,5
Giá mở cửa 3,2
Giá cao nhất 3,2
Giá thấp nhất 3,2
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 53.400
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 129,40(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
3,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 11/05/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,29
P/E cơ bản: 5,59
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,87
Hệ số beta: 1,05
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 20.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 144,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 914,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 87,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 87,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX3,2 -0,3 (-8,6%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,3 -0,1 (-25,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX2,9 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX8,9 +0,1 (1,1%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược