DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:20-19/07/2018
Giá tham chiếu 14,7
Giá mở cửa 14,7
Giá cao nhất 14,7
Giá thấp nhất 14,3
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 20.000
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 1.366,07(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
14,7
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 28/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 53.500  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,93
P/E cơ bản: 6,42
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 23,45
Hệ số beta: 0,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.427.637
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 42,50
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,0 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM24,5 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -19,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,4 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX35.390,0 +35.336,5 (66.049,5%) 9,95,0
UPCOM0,0 -4,6 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -4,8 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX300.810,5 +300.784,7 (1.163.577,0%) 1,84,7
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược