DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-16/08/2018
Giá tham chiếu 14,2
Giá mở cửa 14,2
Giá cao nhất 14,2
Giá thấp nhất 14,2
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 6.900
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 1.367,62(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
14,2
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 28/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 53.500  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,93
P/E cơ bản: 6,42
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 23,45
Hệ số beta: 0,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.427.637
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 42,50
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.313,3%) 6,83,8
UPCOM26,4 -0,1 (-0,4%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,2 -0,2 (-3,1%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX8.847,9 +8.793,9 (16.285,0%) 9,95,0
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,4
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
HSX371.589,4 +371.564,4 (1.489.236,2%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược