DHM

Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/05/2018
Giá tham chiếu 3,3
Giá mở cửa 300.810,3
Giá cao nhất 840.499,2
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 221.184,0
Khối lượng 2.250
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
221.184,0
 +221.180,8 (6.763.937,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 24/07/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,76
P/E cơ bản: 27,36
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,10
Hệ số beta: 0,79
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 16.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 334,40
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,5 +0,1 (2,3%) 0,410,8
HNX28,3 0,0 (0,0%) 2,28,2
HNX0,0 -7,8 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX8.847,5 +8.833,0 (60.917,2%) 8,75,4
UPCOM12,2 0,0 (0,0%) 1,66,6
HNX1,1 -0,1 (-8,3%) -1,9-3,7
HSX221.184,0 +221.180,8 (6.763.937,6%) 0,827,4
HNX38,2 -3,8 (-9,0%) 22,24,0
HNX0,7 +0,1 (16,7%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược