DHG

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/09/2018
Giá tham chiếu 94,0
Giá mở cửa 654.705,6
Giá cao nhất 831.652,8
Giá thấp nhất 1,0
Giá đóng cửa 353.895,4
Khối lượng 2.430
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
353.895,4
 +353.801,4 (376.384,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 320.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 7,36
P/E cơ bản: 10,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 24,86
Hệ số beta: 0,65
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 65.366.299
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 4.837,11
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.240,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 380,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 285,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX27,2 +0,2 (0,7%) -0,8-3,7
UPCOM19,9 -2,6 (-11,6%) 4,34,0
HNX12,9 0,0 (0,0%) 3,94,8
HSX61.931,7 +61.918,1 (455.279,9%) 2,25,1
UPCOM13,5 -1,5 (-10,0%) 3,63,2
HSX353.895,4 +353.801,4 (376.384,4%) 7,410,1
HNX36,0 0,0 (0,0%) 3,16,6
HSX44.237,6 +44.158,6 (55.897,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX495.452,7 +495.400,7 (952.693,7%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược