DHG

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/01/2019
Giá tham chiếu 84,6
Giá mở cửa 265.421,7
Giá cao nhất 831.652,7
Giá thấp nhất 8.848,2
Giá đóng cửa 681.247,6
Khối lượng 890
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
681.247,6
 +681.163,0 (805.157,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 320.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 7,36
P/E cơ bản: 10,06
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 24,86
Hệ số beta: 0,65
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 65.366.299
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 4.837,11
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.240,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 380,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 285,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,5 +1,2 (3,7%) -0,8-3,7
UPCOM18,3 +0,4 (2,2%) 4,34,0
HNX0,0 -11,2 (-100,0%) 3,94,8
HSX70.779,0 +70.769,7 (760.964,2%) 2,25,1
UPCOM10,5 -0,4 (-3,7%) 3,63,2
HSX681.247,6 +681.163,0 (805.157,2%) 7,410,1
HNX39,4 -0,6 (-1,5%) 3,16,6
HSX663.552,8 +663.475,8 (861.656,9%) 5,75,2
UPCOM13,2 -1,7 (-11,4%) 2,82,3
HSX79.626,8 +79.576,8 (159.153,5%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược