DHC

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 30,4
Giá mở cửa 8.847,7
Giá cao nhất 805.110,1
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 168.100,2
Khối lượng 430
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
168.100,2
 +168.069,8 (553.772,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 23/07/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,44
P/E cơ bản: -13,59
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,91
Hệ số beta: 0,01
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 14.999.908
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 90,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 369,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 51,63 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 38,72 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX42,6 +0,1 (0,2%) 9,12,9
HSX168.100,2 +168.069,8 (553.772,0%) -0,4-13,6
HSX592.773,2 +592.769,9 (18.239.073,8%) 0,59,6
HSX6,7 0,0 (0,0%) -0,1-175,2
HSX88.473,7 +88.467,8 (1.512.270,1%) -0,5-6,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược