DHC

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/12/2018
Giá tham chiếu 32,7
Giá mở cửa 132.710,7
Giá cao nhất 787.415,4
Giá thấp nhất 0,3
Giá đóng cửa 371.589,5
Khối lượng 920
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
371.589,5
 +371.556,8 (1.136.259,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 23/07/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,44
P/E cơ bản: -13,59
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,91
Hệ số beta: 0,01
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 14.999.908
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 90,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 369,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 51,63 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 38,72 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX39,6 -0,2 (-0,5%) 9,12,9
HSX371.589,5 +371.556,8 (1.136.259,2%) -0,4-13,6
HSX106.168,4 +106.164,9 (3.095.187,2%) 0,59,6
HSX35.389,5 +35.382,7 (521.869,2%) -0,1-175,2
HSX8.847,4 +8.841,6 (152.705,2%) -0,5-6,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược